1761 – DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, Ufo no Natsu II (JPN)