1801 – Gintama Gintama Quest: Gin-san ga Tenshoku shitari Sekai o Sukuttari (JPN)