1494 – Tashiten Tashite 10 ni Suru Monogatari (JPN)